Experimentální hepatologie 2011


exper2011





Letni


MHD 2011 - kongresové


MHD2011





GCP2012


Endo 2011


endo2011





endo2012


Kurzy Hepinu 2010


kurzy





GLP2012





TIPS2012





experiment2012


MHD 2011 - společenské


MHD2011spolecenske


Májové Hepatologické dny 2010


MHD


Vasografický kurz 2010


vaso2011





podzimni