Experimentální hepatologie 2011


exper2011

Letni


MHD 2011 - kongresové


MHD2011

GCP2012


Endo 2011


endo2011

endo2012


Kurzy Hepinu 2010


kurzy

GLP2012

TIPS2012

experiment2012


MHD 2011 - společenské


MHD2011spolecenske


Májové Hepatologické dny 2010


MHD


Vasografický kurz 2010


vaso2011

podzimni