Gratulace

Autor: Fejfar Tomas <fejfatom(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 05. 2012

Gratulace paní profesorce

Vážení čtenáři,

během slavnostního galavečera  XL  Májových hepatologických dnů v grandhotelu Pupp  bylo paní profesorce Červinkové, u příležitosti jejího životního jubilea,  uděleno čestné členství  v České hepatologické společnosti ČLS-JEP.

Za všechny členy Hepinu gratulujeme.