Určení rizika u nemocných s TIPS pomocí hodnot Bilirubinu a Trombocytů

Autor: Fejfar Tomas <fejfatom(at)seznam.cz>, Téma: Zaujalo nás, Vydáno dne: 03. 01. 2012

V minulém roce vyšel v J. of Hepatology článek který musel zaujmout všechny lékaře, kteří přichází do styku s nemocnými s jaterní cirhózou a refrakterním ascitemČlánek francouzských autorů : Serum bilirubin and platelet count: A simple predictive model for survival in patients with refractory ascites treated by TIPS, publikovaný v Journal of Hepatology 2011 vol 54:901-907 je dalším z řady prací, které přispívají  ke zcela neuspokojivě vyřešené problematice stanovování prognózy přežívání u nemocných léčených pomocí TIPSu. V tomto případě pro refrakterní ascites.

U takto pokročilých nemocných, jak ukazuje řada předchozích prací, často selhávají prognostická skóre (MELD, NaMELD) celkem uspokojivě fungující v případě kompenzovaných nemocných. Jejich sensitivita a specificita u nemocných v dekompenzovaném stavu často nedosahuje ani 60% (AUC při ROC analýze pod 0,6).

Autoři článku přináší své výsledky, validované na třech kohortách nemocných s refrakterním ascitem léčených pomocí TIPSu. Tyto údaje ukazují statisticky významnou prediktivní sílu k určení rizika úmrtí v období do jednoho roku od výkonu jen na základě jednoduchých laboratorních ukazatelů. A to hodnoty serového bilirubinu nad 50 umol/l a hodnoty Thr pod 75, které jsou  spojeny se statisticky  významným rozdílem v přežívání (73 vs. 31%).

V této práci právě tyto Cut off hodnoty byly jediným nezávislým prediktivním ukazatelem míry rizika úmrtí do jednoho roku.

Nutno ale podotknout, že i v tomto případě byla pro hodnotu bilirubinu nad 50 umol/l při senzitivitě 92% specificita testu jen 29% (AUC 0,64) a pro hodnotu Thr pod 75 x10na9 při sensitivitě 92% jen 33% (AUC 0,69). Sami autoři navíc dodávají, že další validace je nutností.

Jako pomůcka při rozhodování jsou ale tyto ukazatele jistě rychle dostupné a snadno zapamatovatelné.

celý článek

Lit.:

Sanyal AJ, Gastroenterology 2003;124:634-641

Salerno F. Hepatology 2004; 40:629-635

Salerno F. Gastroenterology 2007;133:825-834.