Obezita a jaterní cirhóza

Autor: Fejfar Tomas <fejfatom(at)seznam.cz>, Téma: Zaujalo nás, Vydáno dne: 03. 11. 2011

Obezita je již dlouho považována za významný rizikový faktor zvýšené úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění, 

v posledních letech je ale i stále více důkazů, že obezita je rizikovým faktorem i pro těžší průběh chronické virové hepatitidy C a snižuje u této choroby i odpověď na terapii.

Nealkoholická steatóza a steatohepatitida je již též evergreenem současné hepatologie a asociace s obezitou je zřejmá. U této chroby je sekvence jaterní steatóza-fibróza- cirhóza a z toho rezultující portální hypertenze již dobře dokumentovaným stavem.

Přesto, nebo právě proto je myslím velice zajímavá práce mezinárodní skupiny pro portální hypertenzi, která ukazuje, že stejným rizikovým faktorem je obezita i u nemocných s již rozvinutou jaterní cirhózou.  zde

A tak by nás v ordinaci u nemocného s jaterní cirhózou mělo krom souřasných laboratorních hodnot, hodnoty portálního tlaku (HVPG), hodnot Childova-Pughova a MELD skóre i stále více zajímat kolik náš nemocný váží a to nejen s ohledem na možný rozvoj ascitu