Hepin HK

Autor: Josef Karliak <karliak(at)fnhk.cz>, Téma: Cíl projektu, Zdroj: Intranet FNHK, Vydáno dne: 20. 12. 2009

Spuštění portálu Hepatologického institutu v Hradci Králové


Od 1.8.2009 se Lékařská fakulta UK v Hradci Králové stala řešitelem tříletého projektu "Příprava personálního zabezpečení VaV v Hepatologickém institutu (Hepin) v Hradci Králové" financovaného z prostředků ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt zajišťuje vzdělávání odborných pracovníků formovaného Hepatologického institutu, jehož náplní by měla být podpora výzkumu a mezioborové spolupráce na poli experimentální a klinické hepatologie především v rámci Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. První kolo kurzů a seminářů proběhne v prvním pololetí roku 2010. Jedná se o kurzy metodik experimentální hepatologie, klinické hepatologie, endoskopie, chirurgie a TIPS, ale také kurzy řízení vědy a výzkumu. Program zahrnuje také podporu spolupráce s jinými odbornými pracovišti v republice. Kapacita kurzů  pro tento akademický rok je již naplněna; další zájemci o zapojení do tohoto programu naleznou bližší informace na portálu www.hepin.cz

prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.